Goth - Designing Darkness

€ 29,95

Het boek is samengesteld door conservator Timo de Rijk en cultuurhistoricus Eric Smulders naar ontwerp van Yvo Zijlstra. Het is een visuele verkenning van de thema’s van de tentoonstelling GOTH – Designing Darkness waarin de werken uit de tentoonstelling worden aangevuld met hedendaags en historisch beeldmateriaal uit de populaire cultuur, kunstgeschiedenis en journalistiek. Het boek vertelt het verhaal van goth middels een prikkelende combinatie van beelden en citaten* die nog nooit eerder in deze context bij elkaar gebracht werden.

*De citaten zijn in het Engels.

 

The book was compiled by curator Timo de Rijk and cultural historian Eric Smulders, after a design by Yvo Zijlstra. It is a visual exploration of the themes of the exhibition GOTH – Designing Darkness in which the works from the exhibition are supplemented with contemporary and historical imagery from popular culture, art history and journalism. The book tells the story of goth through a tantalizing combination of images, essays and quotes* never before brought together in this context. 

 

*The quotes are in English.

** To add the publication to your basket, click the button In winkelwagen.